Instalacje OZE w Gminie Puławy

Krzyżówka pozioma 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Pierwsza komórka : 0
Podpowiedź: trójatomowy tlen
Ans : ozon

Pierwsza komórka : 11
Podpowiedź: gaz pochodzenia organicznego
Ans : metan

Pierwsza komórka : 33
Podpowiedź: kolor pojemników na odpady metalowe
Ans : zolty

Pierwsza komórka : 22
Podpowiedź: państwo które ma najwiekszy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej pozyskanej z energii wiatru
Ans : niemcy

Pierwsza komórka : 44
Podpowiedź: źródło energii solarnej
Ans : slonce

Pierwsza komórka : 66
Podpowiedź: energia ? - energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza
Ans : wiatru

Pierwsza komórka : 55
Podpowiedź: w elektrowni słonecznej umożliwia wytwarzanie enerii elektrycznej
Ans : ogniwo

Pionowo