Instalacje OZE w Gminie Puławy

green1Niniejsza strona zawiera estymaty oszczędności dokonanych dzięki wykorzystaniu instalacji OZE zainstalowanych w ramach projektu “Instalacje solarne na terenie Gminy Puławy cz. 1”.

W celu sporządzenia wizualizacji oszczędności płynących z instalacji solarnych i kotłów na biomasę dokonano przeliczenia wartości energii uzyskanych z instalacji (wyrażonych w kWh) na odpowiadające im ilości gazu (Wykres 1) oraz węgla (Wykres 2).

Informacja
Do obliczeń przyjęto następujące wartości: 1 tona węgla = 8 012 kWh, 1m3 gazu = 10.8 kWh.


Wykres 1– Ilość zaoszczędzonego gazu [m3] w wyniku zastosowania instalacji solarnych i kotłów na biomasę (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji solarnych i kotłów na biomasę

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
6033730,299 kWh
co odpowiada
558678,731 m3 gazu ziemnego.


Wykres 2– Ilość zaoszczędzonego węgla [t] w wyniku zastosowania instalacji solarnych i kotłów na biomasę (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych i kotłów na biomasę

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
6033730,299 kWh
co odpowiada
753,087 ton węgla.

chart2Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych i kotłów na biomasę [zł]

Wykres 3– Oszczędności w zł związane z redukcją zużycia gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych i kotłów na biomasę (wykres skumulowany).
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej